Who we are is how we lead

Brené Brown

LEDARSKAPSCOACH

Att ledarrollen kan vara ensam, det vittnar nästan alla ledare jag möter om. Att då träffa en extern part regelbundet är värdefullt både för en själv och för organisationen och medarbetarna man leder. Vissa kallar det ledarskapscoach, andra chefsstöd och i några verksamheter säger man handledning.

I grund och botten handlar det om att lyssna, stötta och utmana i en sådan kombination att man skapar utrymme och förutsättningar för nya insikter och idéer. Om att inspirera till nyfikenhet och villighet att prova nya tillvägagångssätt. Om att ingjuta mod och väcka lusten att utvecklas i sitt ledarskap och få bättre resultat.

Ledarskapsstödet anpassas självklart till dina specifika mål, men det kan vara skönt för dig att veta att jag, förutom att vara utbildad coach, även har en civilekonomexamen i bagaget. Min förståelse för den verklighet dagens företag verkar i liksom för såväl organisationspsykologi som neuroledarskap borgar för att du ska få resultat som både möter och överträffar dina förväntningar.